Ingen bild
Namn Bo Andersson
Politiskt parti (SD)
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period