Förtroendevald

Fotografi av Eva Paulsen Karlsson
Namn
Eva Paulsen Karlsson
Politiskt Parti
(M)
Telefon
08 535 301 66
E-post
Eva.Paulsen-Karlsson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Kommunfullmäktige
Söderenergi AB
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 27 av 27.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden 2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinges funktionshinderråd 2018-02-07 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd 2015-01-01 - 2017-12-31
Huddinges pensionärsråd 2011-01-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2022-02-01 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-01-31
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete 2021-06-16 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 2018-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden 2017-09-01 - 2018-12-31
Söderenergi AB 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse 2015-04-22 - 2019-04-21
Vårljus AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Vårljus AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Vårljus AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Vårljus AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2017-08-31
Äldreomsorgsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Överförmyndarnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31