Eva Carlsson-Paulsén
Namn Eva Carlsson-Paulsén
Politiskt parti (M)
Telefon 08 535 301 66
E-post1 Eva.Paulsen-Karlsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2017-08-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Överförmyndarnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31