Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Patrik Rahm
Politiskt Parti
(M)
E-post
Patrik.Rahm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2021-03-29 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2021-03-28
Äldreomsorgsnämnden 2016-06-13 - 2018-12-31