Ingen bild
Namn Patrik Rahm
Politiskt parti (M)
E-post2 Patrik.Rahm@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden   2016-06-13 - 2018-12-31