Ingen bild
Namn Gabriella Zaring
Politiskt parti (L)
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Huddinges pensionärsråd  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-01-01 - 2018-10-14
Natur- och byggnadsnämnden   2018-10-15 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2018-11-19 - 2018-12-31