Ingen bild
Namn Gabriella Zaring
Politiskt parti (L)
E-post2 Gabriella.Zaring@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2018-01-01 - 2018-10-14
Natur- och byggnadsnämnden   2018-10-15 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2018-11-19 - 2018-12-31