Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Rickard Berglund
Politiskt Parti
E-post
rickard.berglund@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Förskolenämnden
Socialnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.