Ingen bild
Namn Emelie Dahlgren Källbäck
Politiskt parti (C)
E-post2 Malin.Carlehall-Pamp@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period