Ingen bild
Namn Tomas Nordström
Politiskt parti (MP)
E-post2 Tomas.Nordstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huge Bostäder AB, lekmannarevision   2011-02-07 - 2015-03-31
Huge Fastigheter AB, revision   2011-02-07 - 2015-04-24
Kommunrevision   2011-01-01 - 2014-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2012-04-16 - 2014-12-31