Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tomas Nordström
Politiskt Parti
E-post
Tomas.Nordstrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Förskolenämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2016-10-10 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2021-12-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, lekmannarevision 2011-02-07 - 2015-03-31
Huge Fastigheter AB, revision 2011-02-07 - 2015-04-24
Kommunrevision 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen 2019-04-11 - 2019-09-10
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-04-11 - 2019-09-10
Natur- och byggnadsnämnden 2017-02-13 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden 2015-02-09 - 2018-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud 2012-04-16 - 2014-12-31