Ingen bild
Namn Christian Stulen
Politiskt parti (HP)
E-post2 Christian.Stulen@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Trygghets- och delaktighetsberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommunstyrelsen   2022-01-01 - 2022-10-15