Björn Karlsson
Namn Björn Karlsson
Politiskt parti (M)
E-post2 Bjorn.Karlsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges pensionärsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31