Ingen bild
Namn Mats Österholm
Politiskt parti (M)
E-post2 mats@stockholmlaw.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31