Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Mats Österholm
Politiskt Parti
(M)
E-post
Mats.Osterholm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2017-12-11 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2018-02-08 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2017-12-11
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2017-02-28 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-09 - 2014-12-31
Södertörns överförmyndarnämnd 2019-01-01 - 2022-12-31