Ingen bild
Namn Mats Österholm
Politiskt parti (M)
E-post1 mats@stockholmlaw.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2017-12-11
Kommunfullmäktige   2017-02-28 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31