Diana Molinsky
Namn Diana Molinsky
Politiskt parti (M)
E-post2 Diana.Molinsky@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2017-05-23 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-05-23
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15