Mats Arkhem
Namn Mats Arkhem
Politiskt parti (SD)
Mobil 072 549 56 65
E-post1 Mats.Arkhem@huddinge.se
E-post2 mats.arkhem@sd.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2015-10-12
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14