Arnold Boström
Namn Arnold Boström
Politiskt parti (SD)
Mobil 070 433 15 70
E-post1 Arnold.Bostrom@huddinge.se
E-post2 arnold.bostrom@sd.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-11-02 - 2016-03-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20