Förtroendevald

Fotografi av Arnold Boström
Namn
Arnold Boström
Politiskt Parti
Mobil
070 433 15 70
E-post
arnold.bostrom@sd.se
E-post
Arnold.Bostrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté 2010-11-01 - 2014-10-20
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-05-11 - 2017-11-17
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-23 - 2020-12-13
Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-02 - 2016-03-14
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen 2010-11-01 - 2014-10-20