Ingen bild
Namn Malena Karanovic
Politiskt parti (SD)
E-post2 Malena.Karanovic@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17