Ingen bild
Namn Anisha Ullah
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period