Erik Ottoson
Namn Erik Ottoson
Politiskt parti (M)
Mobil 070 496 85 65
E-post2 erik.ottoson@huddinge.se
   
Uppdrag
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Natur- och byggnadsnämnden  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-05-30
Södertörns Energi AB   2015-04-22 - 2018-03-26
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14