Erik Ottoson
Namn Erik Ottoson
Politiskt parti (M)
Mobil 070 496 85 65
E-post1 erik.ottoson@huddinge.se
   
Uppdrag
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Södertörns Energi AB  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14