Ingen bild
Namn Fredrik Fjällström
Politiskt parti (S)
E-post2 Fredrik.Fjallstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2019-01-01 - 2020-06-07
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2017-10-25 - 2018-10-15
Kultur- och fritidsnämnden   2013-03-04 - 2014-12-31