Ingen bild
Namn Fredrik Fjällström
Politiskt parti (S)
E-post1 Fredrik.Fjallstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2013-03-04 - 2014-12-31