Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Kommunförbundet Stockholms län  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2013-06-11 - 2013-09-09
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2015-10-22 - 2015-11-25
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2017-09-11 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2016-10-10 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige   2016-02-08 - 2016-02-16
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-01-01 - 2016-01-27
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2016-01-01 - 2016-01-27
Nätverket Healthy Cities   2016-01-01 - 2016-01-27
Tillsynsnämnden   2017-03-27 - 2017-06-12
Valberedningen   2017-09-11 - 2017-11-06