Ingen bild
Namn Margareta Vikgren
Politiskt parti (S)
E-post1 Margareta.Vikgren@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2017-11-06
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen   2011-01-01 - 2014-12-31