Ingen bild
Namn Margareta Vikgren
Politiskt parti (S)
E-post2 Margareta.Vikgren@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2019-01-01 - 2019-08-18
Natur- och byggnadsnämnden   2017-11-06 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2017-11-06
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen   2011-01-01 - 2014-12-31