Ingen bild
Namn Lars Slättås
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2013-09-09 - 2014-10-20
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2015-12-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2015-12-31