Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Hans Wallenborg
Politiskt Parti
(M)
E-post
Hans.Wallenborg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2020-06-30 - 2022-10-14
Natur- och byggnadsnämnden 2016-05-09 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2018-05-30 - 2018-12-31