Ingen bild
Namn Hans Wallenborg
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period