Jelena Drenjanin
Namn Jelena Drenjanin
Politiskt parti (M)
Telefon 0853530163
E-post2 jelena.drenjanin@huddinge.se
   
Uppdrag
Borgerlig begravning, officiant  
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Krisledningsnämnden  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Borgerlig begravning, officiant   2007-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Mälardalsråd   2011-01-01 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse   2017-11-06 - 2019-04-16
Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2011-04-23 - 2015-04-22