Ingen bild
Namn Robert Forsman
Politiskt parti (V)
E-post2 Robert.Forsman@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2019-11-04 - 2021-03-07