Ledamöter i SRV Återvinning AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ombud  
Petra Asplund Eriksson   -      Ersättare för ombud  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ersättare för ombud  


1 av 1