Ledamöter i Föreningen Arena Huddinge, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Karl Henriksson   (KD)      Ombud  
Ayse Balci   (V)      Ersättare för ombud  


1 av 1