Ledamöter i Huge Bostäder AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ombud  
Petra Asplund Eriksson   -      Ersättare för ombud  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare för ombud  


1 av 1