Ledamöter i Mälarens vattenvårdsförbund

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Karl Henriksson   (KD)      Ombud  
Arne Tärnblom   (V)      Ersättare för ombud  
Christian Ottosson   (C)      Nominering till ers i styrelsen  


1 av 1