Socialnämndens individutskott 3

Sekreterare: Lina Albrektsson

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 7 av 7.
Namn Parti Uppdrag
Aza Cheragwandi (S) Ordförande
Malak Guirguis (KD) Vice ordförande
Nujin Alacabek (V) Ledamot

Barbro Isaksson (S) Ersättare
Kemo Ceesay (S) Ersättare
Anna Sahlholm (C) Ersättare
Per Johansson (L) Ersättare


Sida 1 av 1