Socialnämndens individutskott 2

Sekreterare: Lina Albrektsson

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 7 av 7.
Namn Parti Uppdrag
Barbro Isaksson (S) Ordförande
Ingemar Syring (M) Vice ordförande
Zaire Kanat Yildirim (MP) Ledamot

Kemo Ceesay (S) Ersättare
Aza Cheragwandi (S) Ersättare
Tina Varga Kjäll (HP) Ersättare
Ann-Christine Eklöf (M) Ersättare


Sida 1 av 1