Ledamöter i Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Henrik Juhlin   (C)      Ombud  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ersättare för ombud  
Petra Asplund Eriksson   -      Ersättare för ombud  


1 av 1