Ledamöter i Vårljus AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Anneli Sjöberg   (S)      Ersättare för ombud  
Eva Carlsson-Paulsén   (M)      Ombud  
Petra Asplund Eriksson   -      Ersättare för ombud  


1 av 1