Ledamöter i SKL Kommuntus AB, ombud

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Karl Henriksson   (KD)      Ombud  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ersättare för ombud  
Petra Asplund Eriksson   -      Ersättare för ombud  


1 av 1