Ingen bild
Namn Maria Tiger Bodlund
Politiskt parti (KD)
E-post2 Maria.Tiger-Bodlund@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period