Ingen bild
Namn Christina Eklund
Politiskt parti (M)
E-post2 christina.eklund@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Högskolerådet  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2013-09-09
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Högskolerådet   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2015-01-28 - 2018-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-03-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2013-04-15 - 2015-04-22
Valnämnden   2010-06-21 - 2010-12-31