Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Owe Lavin
Politiskt Parti
(L)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommunrevision
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.