Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Maria Hagman
Politiskt Parti
(S)
E-post
Maria.Hagman@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Kommunfullmäktige
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.