Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Moa Eliasson
Politiskt Parti
E-post
moa.eliasson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.