Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Carl Nygren
Politiskt Parti
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.