Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Sven van Kerkvoorde
Politiskt Parti
(S)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.