Ingen bild
Namn Bodil Åkerblom-Wiker
Politiskt parti (L)
E-post2 bodil.akerblom-wiker@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Valberedningen  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2010-11-01 - 2014-10-20
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Söderenergi AB   2016-03-14 - 2019-05-21
Söderenergi AB   2012-03-05 - 2015-04-23
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31