Nicolas Holst
Namn Nicolas Holst
Politiskt parti (M)
E-post2 Nicolas.Holst@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Grundskolenämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31