Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Vakant
Politiskt Parti
(C)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 17 av 17.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2016-09-12 - 2017-03-27
Grundskolenämnden 2021-11-08 - 2021-12-12
Grundskolenämnden 2019-11-04 - 2019-12-08
Grundskolenämnden 2019-09-30 - 2019-11-03
Grundskolenämnden 2017-09-11 - 2017-11-06
Grundskolenämnden 2015-10-12 - 2016-09-12
Grundskolenämnden 2015-09-14 - 2015-10-12
Gymnasienämnden 2016-11-14 - 2017-03-27
Gymnasienämnden 2015-09-14 - 2015-10-12
Gymnasienämnden 2013-03-04 - 2013-06-11
Kommunfullmäktige 2017-04-24 - 2017-05-09
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2018-12-17
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2021-03-07
Natur- och byggnadsnämnden 2018-02-19 - 2018-03-26
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2018-02-19 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-03-26
Valberedningen 2018-02-19 - 2018-10-14