Ingen bild
Namn Johan Knutz
Politiskt parti (L)
E-post2 Johan.Knutz@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Förskolenämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31