Ingen bild
Namn Sofia Knutz
Politiskt parti (L)
E-post2 Sofia.Knutz@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2021-08-23 - 2021-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott   2019-01-01 - 2021-09-13
Gymnasienämnden   2016-02-11 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning   2021-09-22 - 2021-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2020-06-08 - 2021-12-31
Miljönämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2016-02-08