Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Rolf Johansson
Politiskt Parti
E-post
Rolf.Johansson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Valnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden 2014-01-01 - 2014-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2021-01-14 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2019-03-01 - 2022-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-10-23 - 2022-10-30
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2016-10-26
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2014-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2016-12-14 - 2018-12-31
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31