Ingen bild
Namn Bo Adolfsson
Politiskt parti (SD)
E-post2 Bo.Adolfsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2015-11-02
Kultur- och fritidsnämnden   2016-03-14 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2015-11-02