Ingen bild
Namn Ann Clewett
Politiskt parti (-)
E-post2 Ann.Clewett@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2016-06-13 - 2018-10-14
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-06-12
Socialnämnden   2019-01-01 - 2021-10-03
Trygghets- och delaktighetsberedning   2019-01-30 - 2021-10-28
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31