Ingen bild
Namn Frida Andersson
Politiskt parti (MP)
E-post2 Frida.Andersson3@huddinge.se
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31