Ingen bild
Namn Nicholas Nikander
Politiskt parti (L)
E-post2 Nicholas.Nikander@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälardalsråd  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Tidigare uppdrag Period