Ingen bild
Namn Nicholas Nikander
Politiskt parti (L)
E-post2 Nicholas.Nikander@huddinge.se
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Kommunstyrelsen   2020-04-02 - 2021-08-29
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2020-04-02 - 2021-08-29
Mälardalsråd   2020-03-23 - 2021-08-29
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2020-04-02 - 2021-08-29