Ingen bild
Namn Ayse Balci
Politiskt parti (V)
E-post2 Aysegul.Balci@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2016-02-08 - 2018-10-14
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Socialnämnden   2016-09-12 - 2017-04-24